Pomiar wilgotności podłoża i określenie jego rodzaju to najważniejsze czynności, którą należy wykonać przed przystąpieniem do montażu każdej podłogi drewnianej. Tuż przed rozpoczęciem montażu desek czy parkietu trzeba się upewnić, czy betonowy podkład jest odpowiednio suchy. W przeciwnym wypadku nawet najlepiej wykończony projekt może ulec uszkodzeniu, co będzie miało przełożenie na kosztowną naprawę podłogi drewnianej.

Sprawdzanie stanu wilgotności podłogi jest nadrzędną sprawą przy wszelkiego rodzaju pracach remontowych. Zawilgocenie pomieszczenia to jedna z wad, którą łatwo przeoczyć. Mokre plamy na posadzkach czy ścianach mogą pozostać niezauważone. Wilgoć technologiczna pojawia się samoistnie wskutek codziennej eksploatacji mieszkania. Zdarzają się niekiedy trudne do wykrycia awarie instalacji wodnych lub kanalizacyjnych, uszkodzone izolacje fundamentów lub okresowe podnoszenia wód gruntowych. Następstwa takich wypadków mogą doprowadzić do zgrzybienia pomieszczeń, a w skrajnych przypadkach do uszkodzeń konstrukcji budynku. To jedynie dowodzi konieczności dokonywania regularnych pomiarów wilgotności. Podłoże musi być stabilne i solidnie zamocowane, aby wytrzymało różnice naprężeń powstałych w drewnie wskutek zmian wilgotności powietrza. Jest to niszczejący proces, który ma destrukcyjny wpływ na naturalne nawierzchnie, choć przebiega w stosunkowo wolnym tempie. Optymalny poziom wilgotności podłoża jest niezwykle istotny, podobnie jak wstępne wytypowanie miejsca najbardziej zawilgoconego.

Zajmujemy się specjalistycznymi pomiarami i usuwaniem defektów powstałych w wyniku podwyższonej wilgotności podłoża pod montaż podłogi drewnianej. Dzięki tej usłudze można oszacować stan zawilgocenia pomieszczenia, ocenić kondycję budynku przed jego zakupem lub upewnić się, że podłoże jest gotowe do położenia desek lub parkietu. Wykonujemy pomiary ścian, posadzek, a także elementów drewnianych – podłóg, mebli i elementów konstrukcyjnych.